fbpx

Dataskyddsbeskrivning och kundregistrets sekretesspolicy

Personuppgiftsansvarig

Vid behandling av personuppgifter är Bed Invest / Sleep Store Oy Ab (eller nedan också benämnt ”vi”) personuppgiftsansvarig, se uppgifter nedan:

Bed Invest / Sleep Store Oy Ab

FO-nummer: 3123242-9

Grönvallsvägen 131

65610 Korsholm

www.bedinvest.fi

E-post: info@bedinvest.fi

Telefon: +358 50 016 2423

Vid ärenden som innefattar dataskydd och kundregister tillhandahålls av Christoffer Lundström, som även agerar som Sleep Store Oy Ab:s dataskyddsombud.

Personuppgifter som vi samlar in

Personuppgifter som samlas in gällande våra kunder och potentiella kunder samlas till stor del av personerna själva. En annan betydande källa för insamling av personuppgifter för nya potentiella kunder är våra kontaktformulär på våran webbplats. 

Vid användning av vår webbplats samlas även personuppgifter in genom Google Analytics. Genom Google Analytics för vi statistik och där via samlas anonym information in. Exempel på anonym information är land, webbläsare och enhet. Via följande länk kan du bekanta dig med användarvillkoren för Google: Integritet och användarvillkor

På vår hemsida samlar vi oftast in och behandlar följande personuppgifter:

 • För- och efternamn
 • Ålder
 • Kön
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Adress
 • Språk
 • Beställnings- och köpinformation
 • Betalningsinformation
 • E-postkonversation
 • Samtycke eller förbud till direkt marknadsföring


För vilka ändamål används uppgifterna?

Personuppgifterna samlas in, lagras och behandlas enligt förutbestämda fastställda ändamål. Lagrandet och behandlandet av personuppgifterna utgår alltid från gällande lagstiftning. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

 • Uppfyllande av avtal för leverans av produkter. För att kunna leverera produkter som säljs på vår hemsida krävs insamling av personuppgifter. De lagliga grunderna som dessa personuppgifter samlas in på är för beredning och utförande av avtal samt berättigat intresse.
 • Marknadsföring riktade till kunder och potentiella kunder. Våra kunders och potentiella kunders personuppgifter kan komma att behandlas vid marknadsföring i sociala medier och e-postmarknadsföring. Vårt ändmål gällande insamlingen och behandlingen av personuppgifterna är att rikta meddelanden till kunder och nya potentiella kunder. Personen innehar rätten att förbjuda direktmarknadsföringen som har riktats mot personen i fråga. Ett samtycke till direktmarknadsföring kan ske exempelvis genom att godkänna prenumeration av nyhetsbrev. Den lagliga grunden för behandling av personuppgifter är vårt berättigade intresse.
 • Utvecklande av affärsverksamhet. Vi kan även kommat att samla in personuppgifter för att förbättra vår verksamhet och kundupplevelse. Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse.
 • Lagstadgade skyldigheter. Vid lagstadgade skyldigheter, exempelvis beskattning och bokföring, insamlas och behandlas även personuppgifter. 


Lämnas personuppgifterna till en utomstående parter?

Personuppgifter kan komma att läggas ut till en tredje part för behandling. VI använder oss bland annat av molnbaserade tjänster för lagring av personuppgifter i ett elektroniskt format. Tredje part som får tillgång till personuppgifterna sker i följande situationer:

 • Molnlagring
 • Automatiserad marknadsföring
 • Fraktföretag, vid leverans av produkter och varor.
 • Betalningstjänster, bland annat Klarna.
 • Ekonomiförvaltning

Vid använding av tjänsteleverantörer ser vi till att integriteten för personuppgifterna är skyddade. Vi ser även till att behandlingen av personuppgifterna följer nuvarande lagstiftning samt att uppgifterna endast behandlas för våra ändamål.


Överför Sleep Store personuppgifterna utanför EU?

Som regel lämnas inga personuppgifter utanför EU. Eftersom vi i vår verksamhet använder oss av molnbaserade tjänsteleverantörer för behandling och lagring av personuppgifter, kan det innebära att företaget i fråga är baserat utanför EU. Ett exempel på en tjänsteleverantör är Mailchimp som är baserat utanför EU. För att kunna säkerhetsställa integriteten för behandling av personuppgifterna används advekata skyddsmetoder, vilka nämns i rådande lagstiftning. 

 • Överföring av personuppgifter enligt EU-kommissionen till ett land med adekvat skyddsnivå.
 • Överföring av personuppgifter till ett EU-US Privacy Shield-certifierat företag (mottagare befinner sig i USA)
 • Överföring av personuppgifter enligt EU:s modellklausuler.


Hur länge lagras personuppgifterna?

Vi lagrar inte uppgifterna längre än vad som anses nödvändigt enligt rådande lagstiftning. Tiden för lagringen av personuppgifterna kan variera beroende på ändamål, situation eller laglig behandlingsgrund. Enligt våra principer uppdaterar/raderar föråldrade och felaktiga uppgifter. 


Cookies

Vi använder oss av Cookies på våran hemsida. Syftet i användning av cookies är att förbättra användarupplevelsen för besökaren av hemsidan. Cookies är småa textfilter som lagras i din webbläsare när du har besökt en hemsida. 

Användningen av cookies kan godkännas eller blockeras av besökaren i webbläsarens inställningar. Ifall man väljer att blockera cookies kan vissa funktioner på hemsidan begränsas. Vid använder oss av cookies för att analysera besökarnas användning av hemsidan för att kunna skapa riktad marknadsföring. Vid använder oss även av cookies för att förbättra och utveckla vår affärsverksamhet. 


Dina rättigheter

Du innehar rätten att få information om hur dina personuppgifter samt vilka personuppgifter som behandlas av Sleep Store. På begäran har du också rätten till att få information om grunderna till behandlingen av dina personuppgifter. 

Du innehar rätten att förbjuda direktmarknadsföring till dig. Dessa rättigheter kan utövas genom att kontakta Sleep Stores dataskyddsombud. 

Ifall du anser att insamlingen och behandlingen av personuppgifterna strider mot eventuella lagar, då kan du kontakta och framföra klagomål till dataombudsmannen. 

Senast uppdaterad 17.3.2021