fbpx

Guide i att välja tyngdtäcke

Sover du oroligt om nätterna? Har du svårt att få tag i sömnen när du skall gå och lägga dig? Ett tyngdtäcke kan då vara ett alternativ värt att satsa på. I detta inlägg kommer vi att guida dig i allt från hur du skall gå tillväga för att välja rätt tyngdtäcke.

Christian Benedict (2018) nämner i sin bok: “Sömn, sömn, sömn: Hur minne, immunförsvar, vikt, koncentration och dina känslor hör ihop med din sömn” att vi människor nu befinner oss i en tillvaro där samhället är präglat av både stress och en social press. Vilket också är en av delorsakerna till de sömnproblem som finns bland oss. Detta har också resulterat i att tyngdtäcken blivit en allt vanligare sätt för att råda bot på olika sömnproblem.

woman sitting on chair while leaning on laptop

Vad är ett tyngdtäcke?

Ett tyngdtäcke, även kallat vikttäcke, är ett täcke med insydda fickor som kan vara fyllda med t.ex. sand eller annat material. Tyngdtäcken finns i en mängd olika vikter för att kunna användas av alla människor. Tyngdtäcket har som uppgift att skapa ett tryck och omsluter kroppen. Som en varm och skön kram.

Egenskaperna bakom ett tyngdtäcke

Tyngdtäckets egenskaper är uppbyggda enligt DPTS (Deep Pressure Tissue Stimulation) och SI (Sensory Integration). Med DPTS menas det att kroppen och vävnaderna reagerar på trycket som kommer från tyngdtäcket. Denna reaktion kan liknas med när kroppen får massage.

SI är kroppens sätt att motta olika intryck genom våra sinnen, så som hörsel, rörelser och taktila. Taktila sinnet är sinnet för t.ex. berörning och tryck. Det är här tyngdtäcket kommer med i bilden. Genom att tyngdtäcket kombinerar både DPTS och SI manipuleras hjärnan vilket resulterar i att sömnhormonet frigörs.

Vad händer med din hjärna och kropp när du använder ett tyngdtäcke?

När du ligger och har somnat under tyngdtäcke kan man se en ökning av melatonin-sömnhormonet, vilket många människor har brist på idag. Som tidigare nämnt skapar tyngdtäcket ett tryck som kan efterliknas i en situation där kroppen får massage.

Det gör att serotonin- och oxytocin-hormonerna frigörs samt att kortisol (stresshormonet) nivån sjunker. Genom denna process skapas en effektivare nattsömn där djupsömnen förlängs.

Forskning har bland annat kunnat påvisa följande fördelar med att använda ett tyngdtäcke:

  • Förbättrad sömnkvalitet
  • Minskning av uppvaknande under natten
  • Förlängd sovtid per natt
  • Insomningen sker snabbare
  • Lättare att slappna av i kroppen
  • Förbättrad koncentration och ökad trygghetskänsla
Tyngdtäcke

Vad behöver man tänka på när man väljer tyngdtäcke?

När man väljer ett tyngdtäcke är det viktigt att tänka vilken vikt man vill ha på täcket. Rekommendationerna för vikten på tyndtäcket brukar röra sig runt 10-15 % av sin egen kroppsvikt.

Men detta är endast rekommendationer och det alltid viktigast att tänka på vad som känns bäst för jyst dig och din situation. I många fall kan det behövas en invänjningsperiod på minstone 1 vecka före tyngdtäcket börjar kännas bekvämt.

Nedan är ett exempel på Bed Invests viktvalsguide gällande TT-tyngdtäcken:

Tyngdtäcke (vikt) / Kroppsvikt (140cm x 200cm täcke)

4 kg / 30-50 kg

7 kg / 40-80 kg (Passar även för 2 åriga barn och äldre)

9 kg / 50-100 kg

12 kg / 80-130 kg

15 kg / 90- >160 kg

Tyngderna är endast rekommendationer. Ibland måste man öka på täckets vikt för att uppnå önskade effekter.

Kan även barn använda ett tyngdtäcke?

Jo, barn kan också använda sig av tyngdtäcke. T.ex. inom vården har användningen tyngdtäcket var ett alternativ som använts för barn med sömnsvårigheter. Men man bör dock vara vaksam med användningen av täcket för barn.

Barnet behöver bland annat kunna ta av sig täcket själv eller kunna utrycka sig att man inte vill använda det. Ifall man är osäker kan man alltid vara i kontakt med och rådfråga sin egen vårdcentral.

Hur kan Bed Invest hjälpa dig i valet av tyngdtäcke?

På Bed Invest hjälper vi dig gärna när du funderar på att köpa ett tyngdtäcke. Våra tyngdtäcken passar både för äldre och yngre personer. Vikterna på våra tyngdtäcken startart från 4 kg och upp till 15 kg.

Kom in till vår sängbutik i Smedsby, Korsholm för att både bekanta dig och prova våra tyngdtäcken!